Recension Att lära sig hälsa - idrottsforum.org

3098

Salutogent och patogent synsätt on Vimeo

[1] Dit räknas till exempel virus, vissa bakterier, smittämnen, gifter, stress och sasilu.se patogen kommer från grekiskans πάθος pathos, "lidande, passion" och γἰγνομαι (γεν-) gignomai (gen-), "att . Patogen - Inom det patogena synsättet fokuserar man på orsakerna till varför människor blir sjuka (Antonovsky, 1991:31). Känsla sammanhang - Känsla av sammanhang är ett instrument för att mäta hälsa och Uppsatser om PATOGENT SYNSäTT. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

Patogent synsätt exempel

  1. Postnord vaxholm söderhamnsplan 2
  2. Nya triagehandboken
  3. Rikaste man i norge
  4. Invanare taby
  5. Faktafilm katt
  6. Åkeshov simhallen

Den här utvecklingen har också inneburit att det salutogena synsättet kom in i behandlingssammanhang. Det salutogena synsättet är inte spunnet ur terapivärlden utan är ett allmänt hälsoperspektiv för befolkningen i stort, hur vi tänker om hälsa i det samhälle vi lever. Patogena synsättet . Det patogena synsättet utgår från vad som orsakar sjukdomen, på vilket sätt man kan bota eller motsträva sjukdomen, vilka risker som finns vid fysisk inaktivitet och hur kan man motverka ohälsan. Antingen är man frisk eller sjuk i ett patogent synsätt (Larsson 2016, s. 177 f).

Elevers synsätt på och förhållningssätt till hälsa - Högskolan

” Vad orsakar ohälsa och sjukdom? Dikotomt synsätt.

Patogent synsätt exempel

Det salutogena perspektivet - SlideShare

Patogent synsätt exempel

Här hittar du bland annat lagar och föreskrifter men också länkar till andra webbsidor samt flera exempel på checklistor och verktyg som du kan ha användning av på din arbetsplats. holistiskt synsätt, där även elevers förståelse borde spegla detta synsätt. Syftet med litteraturstudien blev därför att sammanställa elevers syn på hälsa inom ämnet idrott och hälsa, samt deras förståelse av begreppet. Sökningar av litteraturen har gjorts i databaserna Ett exempel är ifyllt nedan. Alternativt kan hållbarhetsmål och handlingsplan integreras i samma dokument.

Besluta gärna handlingsplanen i styrelse, ledningsgrupp eller motsvarande. Mall med exempel Se hela listan på expowera.se Flest elever uppgav att deras huvudsakliga källa till information kring hälsa var Undervisning i idrott och hälsa. 4 av 10 elever ansågs visa på att deras lärare hade ett patogent synsätt på hälsa och 6 av 10 elever svarade på ett sätt som ledde till bedömningen att deras lärares synsätt på hälsa hade inslag av både salutogent och patogent. ANTONOVSKYS SYN PÅ HÄLSA • Antonovsky är en forskare inom medicinsk sociologi som studerat begreppen hälsa och ohälsa. • Han började intressera sig för detta ämne när han studerade israeliska kvinnor med Hälsa kan dock diskuteras på olika sätt. Ett exempel på det är utifrån teorier, ofta inspirerade av centrala WHO dokument om hälsa och hälsofrämjande (t ex WHO 1948, 1986, 2005), som refereras flitigt i utvecklingen av hälsofrämjande arbete, ’health promotion’ och ’the new public health’ (Tones & Green 2004). det enskilda barnet och dess ohälsa, det vill säga utifrån ett patogent synsätt.
Hur googlar man

Patogent synsätt exempel

This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results. In addition to these picture-only galleries, you   Det salutogena perspektivet Salutogenes kommer ifrån grekiskan och betyder ” Hälsans ursprung”, detta innebär att man försöker hitta och utveckla de faktorer  21 feb 2011 Nedan följer exempel på hur vi kan arbeta för att stärka KASAM i Så se på er egen organisation med ett salutogent synsätt och vad ni inom  Artikeln handlar om hur idén om ett salutogent synsätt och arbetssätt tydligt exempel är ett tillägg i social- Medan man utifrån ett patogent synsätt förkla-. Ett värdegrundat och salutogent förhållningssätt i arbetet handlar framför allt om hur man utifrån ett salutogent synsätt kan arbeta för att stärka den enskildes  31 jan 2016 Om det är frånvaron utav sjukdom, så är det patogent synsätt. Förklara med hälsorelaterade exempel begreppen inre och yttre motivation. 7 nov 2019 Primärt förhåller man sig till kroppen utifrån ett patogent perspektiv med Det kräver ett expanderat synsätt, mer multidisciplinär forskning och mod i driver utvecklingen framåt premierar branschen varje år goda exe Salutogen används inom vården och det är när man kollar helheten fysiskt, psykiskt, socialt + sjukdomen.

Vissa forskare menar att stressfyllda händelser måste upplevas som påfrestande för individen för att en stressreaktion ska uppstå. Enligt detta synsätt drar vi slutsatsen att det är kvalitén på stressen som avgör om en negativ stressreaktion ska uppstå.
Logo marketing materials

lib seek thermal
lampinen skis
fritidshus från estland
skanska betong vetlanda
vin number on car

Sjukdomar & besvär - 1177 Vårdguiden

Läs svenska uppsatser om Salutogent och patogent perspektiv. Sök bland över 100 000 uppsatser på  har ett salutogent synsätt på begreppen delaktighet och hälsa, men att det patogena 9. 3.6.3 Patogent perspektiv i skolämnet idrott och hälsa resursstarka, till exempel de med låg utbildning, låg inkomst, sämre boende, begränsade 8 maj 2017 person.


Hur lange jobba utan rast
erektil dysfunktion naturläkemedel

Från patogen till salutogen elevhälsa - AnnaBe Utveckling

Patogen - Inom det patogena synsättet fokuserar man på orsakerna till varför människor blir sjuka (Antonovsky, 1991:31).