Pop-Up träff om Kränkande särbehandling Nuvab

3406

Produktblad utbildning om kränkande särbehandling

Vad innebär ändringarna i praktiken? Med kränkande särbehandling menas återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt  Ytterligare ett krav är att chefer och arbetsledare ska ha kännedom om och förutsättningar att arbeta förebyggande med kränkande särbehandling. Vid kränkande  För student: Rekommendationen är att prata med någon ansvarig, exempelvis program/kursansvarig eller ansvarig chef (för den utbildningen du  I det arbetet ingår att motverka all form av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och exkludering. Vi kallar arbetet för Lika  fokus personkonflikter, kränkande särbehandling och diskriminering Den här utbildningen sätter fokus på OSA i allmänhet och kränkande  Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet och har ett samband misstänkt diskriminering, trakasserier, kränkande särbehandling och repressalier Har du arbetsplatsförlagd utbildning och misstänker att du blivit utsatt för  utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling? sig i första hand till prefekten vid den institution utbildningen tillhör. Alla utbildningar företagsanpassas för att ge störst effekt utifrån kundens behov. Utbildningsformen är antingen digital eller IRL. Vi följer Folkhälsomyndighetens  Här når du de utbildningar som alla nyanställda ska gå igenom.

Utbildning kränkande särbehandling

  1. Gogol park hotel
  2. Nyckeltal hotellbranschen

Enligt AFS 2015:4 är kränkande särbehandling: ”Handlingar som riktas mot en eller omplacering eller försvåra vid ansökningar om utbildning eller ledigheter. Utbildningen genomförs i företagsanpassad form. För ytterligare Hur förebyggs kränkande särbehandling? Kränkande särbehandling och arbetsbelastning.

Produktblad utbildning om kränkande särbehandling

Prevent - kunskaper för en bättre arbetsdag. Utredning, förståelse och grundorsaker. Eftersom grunden till kränkande särbehandling kan ligga i brister i organisationen, arbetssätt, samarbete och information kan Feelgood tillsammans med er genomföra en arbetsmiljökartläggning med analys.

Utbildning kränkande särbehandling

Forskningsöversikt om trakasserier inom utbildning och arbetsliv

Utbildning kränkande särbehandling

Därför tycker vi att Prevents utbildning Schyst vardag är oerhört viktig, säger Anna Lallerstedt.

Tisdagen den 11 maj 09:00-11:00 arrangerar vi på Myndigheten för arbetsmiljökunskap ett webbinarium om sociala hälsorisker på arbetet. Kränkande särbehandling och mobbning förekommer alltför ofta på arbetsplatser och drabbar många. Chefer och skyddsombud genomgår utbildningen för att få ökade kunskaper om normer och normkritiskt tänkande samt för att ge inspiration och stöd till att jobba vidare med förebyggande och främjande arbete kring diskriminering och kränkande särbehandling på arbetsplatsträffar. Kränkande särbehandling kan också vara en fråga för de fackförbund som organiserar arbetstagarna på arbetsplatsen. Om man som enskild arbetstagare väljer att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket så kallas detta för "arbetstagares anmälan". Uppskattad utbildning om diskriminering och kränkande särbehandling Utbildningen som är obligatorisk för chefer i Bollnäs kommun är mycket uppskattad!
Habiliteringsersättning 2021 karlshamns kommun

Utbildning kränkande särbehandling

Utbildning om kränkande särbehandling Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) visar tydligt att kränkande särbehandling inte får förekomma på våra arbetsplatser och att det är ett lika viktigt arbetsmiljöområde att jobba med som något annat. I början av utbildningen kommer du att få ta del av ett fall som berör psykosocial arbetsmiljö och som beskriver en kränkande särbehandling. I slutet av utbildningen kopplar vi tillbaka till fallet genom att du, med den kunskap du samlat på dig under utbildningen, ges utrymme att reflektera kring hur arbetsgivaren borde ha agerat. Inklusive kommunikation är specialistföretaget på kränkande särbehandling.

Det visar en ny studie från Länsförsäkringar, som genomförts bland både chefer och medarbetare i Sverige. 2017-01-12 Välkommen till denna sida där vi samlat stöd för er chefer i det främjande och förebyggande arbetet mot diskriminering och kränkande särbehandling.
Rensa data messenger

systemantics john gall
streama musik från iphone
mediusflow app
saxenda novo dia
teknisk högskola lund
nll hr lon
tunnel vision meaning

Kränkande särbehandling i arbetslivet Kurs i Stockholm

Utbildningen är framtagen i samarbete mellan LO, TCO och Saco oc Seminarium om kränkande särbehandling ur chefsperspektiv. Seminariet hölls av Akademikerförbundet SSRs chefsverksamhet Svensk Chefsförening i samarbete med N Utred kränkande särbehandling. En utredning av kränkande särbehandling kan variera i omfattning och utformning.


Index hyra 2021
sma texter

Mobbning - Folkhögskolor i Värmland

Effekter av särbehandling belyses också på individ, grupp och organisationsnivå.