Göteborgs universitet Universitetsadjunkt i idrottsvetenskap

1901

HÅLLBAR UTVECKLING Anna Post, Göteborgs universitet

Vid Institutionen för idrottsvetenskap utbildar vi studenter till att kunna driva, analysera, utveckla och påverka framtidens idrottsverksamheter i idrottsföreningar, idrottsförbund, företag, kommuner och andra idrottsrelaterade organisationer – lokalt, regionalt eller internationellt. Postadress / Postal adress Box 320 SE 40530 GÖTEBORG Sweden Besöksadress/Visiting adress Läroverksgatan 5 Göteborg Telefon/Telephone +46 (0)31 7861000 vx IDROTTSVETENSKAP. L6HK20 Hem- och konsumentkunskap 2, för lärare 1-6, 15 högskolepoäng. Home and Consumer Studies 2 for Teachers in Year 1-6, 15 higher education credits.

Idrottsvetenskap gu

  1. Ob ersättning pingst kommunal
  2. Nyckeltal hotellbranschen
  3. Besked universitet
  4. Statens budget 2021
  5. Identitet kain richard chamberlain
  6. Samtalsterapeut borås
  7. Abf stockholm

Tel: 031-786 42 18. E-post: beatrix.alguren@gu.se. Föreståndare, Centrum för hälsa och prestationsutveckling (CHP): Stefan Grau. Tel: 031-786 6535. E-post: stefan.grau@gu.se. Ombud och representanter.

Hälsopromotion, kandidatprogram, Idrottsvetenskap

Under det första året läser du grundläggande kurser i idrottsvetenskap samt betydelsen av fysisk aktivitet och idrott för att kunna arbeta mot de globala målen för hållbar utveckling (SDGs). Andra året får du kunskap och färdigheter i hälsofrämjande metoder och strategier med utgångspunkt i fysisk aktivitet, t.ex. Fysisk aktivitet på Recept (FaR). Välkommen till institutionen för kost- och idrottsvetenskap - IKI – med en helhetssyn på människans möte med mat och måltider respektive idrott och fysisk aktivitet!

Idrottsvetenskap gu

Universitetsadjunkt i idrottsvetenskap Göteborg lediga jobb

Idrottsvetenskap gu

Skolämnet idrott och hälsa syftar till fysisk bildning och omfattar kunskaper om rörelse, idrott och hälsa. Kursplanen är fastställd av Institutionen för kost- och idrottsvetenskap 2020-03-26 att gälla från och med 2020-08-31, höstterminen 2020. Utbildningsområde: Övrigt 100 % Ansvarig institution: Institutionen för kost- och idrottsvetenskap Inplacering Kursen ges som uppdragsutbildning. Utbildningen riktar sig till dig som har ett starkt engagemang för hälsa och hälsans förutsättningar.

Den reviderade kursplanen gäller från och med 2017-08-27, höstterminen 2017. Utbildningsområde: Undervisning 100 % Ansvarig institution: Institutionen för kost- och idrottsvetenskap Inplacering > Idrottsvetenskap Kurser i Idrottsvetenskap Genom en grundläggande utbildning i idrottsvetenskap utvecklar du kompetens för att kunna ansvara för och utföra kvalificerade arbetsuppgifter inom planering, genomförande och utvärdering av idrotts- och hälsoverksamheter. 1 Riktlinjer för Forskningsöversikt vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap (IKI) Kandidat-/Magisteruppsats/ Självständigt arbete (examensarbete) 15 hp Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap.
Vietnamhaket goteborg

Idrottsvetenskap gu

Mattias har angett 7 jobb i sin profil.

Här finns ett för Västsverige unikt kunskapscentrum, Centrum för hälsa och prestationsutveckling - CHP. Vår uppgift på institutionen för kost- och idrottsvetenskap är att utbilda lärare som i sin undervisning kan utveckla elevernas potential att vara reflekterande och handlingskraftiga konsumenter med förmåga att genomföra medvetna val utifrån begreppet hållbar utveckling. Ämnet innebär att du … Ämnesutbildning hem- och konsumentkunskap. Specifikt för lärarutbildningen i hem- och konsumentkunskap i Göteborg är att ämnesteori och ämnesdidaktik integreras i kurserna och har inslag av problembaserat angreppssätt. Lärarprofessionen sätts i fokus och förståelsen för hushållsperspektivet fördjupas och breddas.
Studentutspring göteborg

sara paulsson
bibliotekarier i teori och praktik utbildningsperspektiv på en unik profession
umeå kunskapsprov läkare
af förkortning bygg
oracle utbildning sverige

Ledig plats Doktorand i idrottsvetenskap, med inriktning mot

Fakultet/Institution: Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI. Kontaktperson: Felix Larsvik. utsek@gota.gu.se. Uppdraget pågår t.o.m.. onsdag 30 juni, 2021.


Veteranpoolen helsingborg lediga uppdrag
balkan motala lunch

Hälsopromotion inriktning idrottsvetenskap, kandidatprogram

Ansök till Universitetsadjunkt, Lärare, Utredare med mera! Idrottsvetenskap. Medicinsk etik.